Ett oväntat fel har uppstått. Var god försök senare.

Bekräfta

Är du säker på att du vill radera?
Är du säker på att du vill radera?
Bästa kund, vid beställning under 200:- tillkommer en extra hanteringsavgift på 79:-

Välj JA för att gå vidare med din beställning. Välj NEJ gå tillbaka och komplettera din beställning eller för att spara ordern till senare tillfälle.
Du gjorde en kopia av listan \"{0}\". Den heter \"{1}\".

Vi ber om ursäkt för eventuella störningar på vår webbplattform.

Just nu är det problem att ringa in till vår kundtjänst, vänligen skicka ett mejl till kundtjanst@lekolar.se så ringer vi upp dig när vi har möjlighet.

Produktsäkerhetkvalitet_1200x600.jpg

Säkert för barn, pedagoger och tillverkarna av produkter

Till vår kundtjänst får vi ofta samtal från engagerade pedagoger. Två återkommande frågor är om våra produkter är säkra att använda och vad Lekolar gör för att höja kvaliteten och säkerheten. Det självklara svaret är ja! Miljö, säkerhet och kvalitet är lika viktigt för oss som för er. Precis som ni har ju vi barn och barnbarn på skolor och förskolor. Vi jobbar därför ständigt, och på olika nivåer, med att försäkra oss om att det vi erbjuder inte är skadligt för varken barn, pedagoger eller dem som tillverkar produkterna.

CE-märkning ett måste

För att vi överhuvudtaget ska få sälja våra produkter måste vi uppfylla alla relevanta EU-standarder och EU:s lagstiftning. Detta kan du se på till exempel CE-märkningen på vårt lekmaterial.

Konsumentverket.se

ISO-certifierade

Vi är certifierade av Bureau Veritas i enlighet med både miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetslednings-systemet ISO 9001. Det innebär att vi har dokumenterade arbetssätt som mäts och följs upp av en tredje part. På så sätt säkerställer vi både ett varaktigt miljöarbete och hög kvalitet i våra erbjudanden.

ISO.org
Certificate SE007467 2020
Certificate SE007468 2020

Socialt ansvar

I Lekolars Uppförandekod ("Code of Conduct") beskrivs tydligt vilka krav vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, arbetsrätt och miljö. Bland annat fastslås här att vi inte accepterar barnarbete eller diskriminering av något slag. Här framgår också tydligt att inga produkter som Lekolar köper får innehålla kemiska substanser förbjudna enligt EU:s produktstandarder. Inte heller får man använda kemikalier som är förbjudna i det landet där produktionen utförs. Du kan läsa hela vår Uppförandekod här.

Vi säkerhetstestar allt

Vi väljer alltid produkter som utifrån ett miljöperspektiv är de bästa. Det gäller både produkter som vi säljer och produkter och tjänster som vi använder själva. Vi ordnar tester på de produkter som vi bedömer kan ha en produktsäkerhetsrisk. Detta gäller i synnerhet det kemiska innehållet. Skulle det visa sig att produkten inte uppfyller de krav vi ställer ber vi leverantören att byta ut de ämnen som kan vara skadliga. Om inte detta uppfylls avstår vi från att sälja produkten. Som kund hos oss kan du alltid gå in på Webbshopen och själv hämta säkerhetsdatablad för till exempel färger och lim. 

Vi vill mer

Det tillkommer ständigt nya produkter och ämnen. Därför jobbar vi även proaktivt med att tydliggöra och stärka kraven ytterligare. Bland annat ingår vi tillsammans med företag som IKEA och Brio i en bransch-dialoggrupp för leksaker initierad av den svenska Kemikalieinspektionen.

Inom gruppen har vi tagit fram en lista över ämnen som vi håller extra utkik efter när vi ska ta in nya produkter i sortimentet. Alla i gruppen lägger till produkter i listan som innehåller dessa ämnen. På så sätt kan vi i ett tidigt skede få vetskap om en produkt vi ska testa innehåller farliga ämnen. I det läget kan vi kräva av leverantören att antingen byta ut ämnet mot ett ämne vi kan godkänna eller välja bort produkten helt och hållet. Varje leverantör måste även upprätta ett kontrakt i vilket de skriver under på att leva upp till kemikaliekraven i de produkter de säljer till oss. Skulle de misslyckas i detta avbryter vi antingen hela samarbetet med leverantören eller så slutar vi sälja den berörda produkten.

Genom Kemikalieinspektionen har vi även fått fortbildning om plasters kemiska ämnen och annan information som hjälper oss i vår produktutveckling.

Nya gemensamma standarder

En annan grupp där våra tekniker arbetar aktivt för framtiden är i SIS Standardiseringsgrupp. SIS, eller Swedish Standards Institute, arbetar tillsammans med nationella och internationella företag och myndigheter för att ta fram standarder som gör att alla inblandade följer samma regler. Gruppens arbete går ut på att verifiera och säkerställa nya krav innan de sätts i verket. Genom samarbetet får vi dels inflytande i hur kraven bör formuleras och dels kan vi tidigt ta till oss nya riktlinjer och se till att våra leverantörer kan leva upp till dem redan innan de verkställs. SIS samarbetar bland annat med International Organisation for Standardization (ISO) som tagit fram kända standarder som ISO 14001 och ISO 9001.

Swedish Standards Institute

 

Möbelfakta höjer ribban ytterligare

Vi är sedan augusti 2013 medlemmar i Möbelfakta, ett referens- och märkningssystem för möbler. Systemet omfattar krav på kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvar. Kvalitets- och miljökraven följer etablerade standarder såsom ISO medan kraven på socialt ansvar baseras på FN:s uppförandekod ("Code of Conduct"). Möbelfaktas krav kontrolleras regelbundet och revideras efter senaste gällande standarder för att ständigt vara uppdaterade och relevanta.

Som medlemmar i Möbelfakta kan vi tidigt fånga upp omvärldens krav inom alla tre områdena och därmed snabbt starta en dialog med våra leverantörer, säkerställa våra inköp och anpassa vår produktutveckling. Möbler som uppfyller alla tre kraven får märkas med Möbelfaktas logotype och innebär att möbeln möter kraven på miljö, är tillverkade enligt etiska riktlinjer och följer gällande kvalitetskrav.

Möbelfakta.se

 

Träskyddsbehandlingar

Rent generellt måste en produkt avsedd för utomhusbruk på något sätt vara behandlad med någon form av träskyddsbehandling. Annars kommer produkten sannolikt att förr eller senare befläckas med svartmögel. Svartmögel är allergent och kan hos känsliga personer skapa allergiska reaktioner i form av andningspåverkan. Om påväxten får ytterligare fäste och får växa under lång tid finns dessutom risk för att cellulosan i träråvaran påverkas och få till följd att det ruttnar. Kan då innebära att produkten får avsevärt försvagad hållfasthet och i värsta fall går sönder och bidrar till en olycka där barnet skadas. Något som inte får hända.

De träskyddsbehandlingar vi använder är Tanalith E som vi uppfattar som ett hälsomässigt bättre alternativ. De ger en god träskyddande effekt och är ett bra val ur ett miljömässigt perspektiv. Träskyddsmedlet vi använder i våra produkter är utvärderat av kemist och har även god vidhäftningsförmåga. Självklart följer vi utvecklingen ständigt, och söker alltid bättre alternativ när så finnes. Vår målsättning är att helt ha ersatt våra träskyddsbehandlingar med andra alternativ senast 2030. Till 2025 ska vi ha bytt ut 50% av de rötskyddande behandlingar vi använder till andra fullgoda alternativ, exempelvis andra material eller oljor som har en likvärdig träskyddande effekt.

Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel

Vi har sedan starten för över 40 år sedan tillhandahållit produkter till skolan och förskolan. Dessa produkter har under alla år haft en tydlig fokusering på kvalité, miljö och läroplaner.

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi behålla och förstärka förtroendet hos våra kunder, leverantörer och anställda. Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel, och det viktigaste målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Genom ett systematiskt arbete med eventuella klagomål och i dialog med våra kunder, vilket dokumenteras, skapar vi en engagerad och kunnig organisation som ständigt förbättrar vår verksamhet.

Glömt lösenord?

Vill du bli kund hos oss?

Du behöver ha ett kundnummer eller organisationsnummer för att handla hos oss.

Registrera mig

Återställ lösenord

Ange din e-post så skickar vi dig ett meddelande med en länk för att välja nytt lösenord.