Fel

Ett oväntat fel har uppstått. Var god försök senare.

Bekräfta

Är du säker på att du vill radera?
Bästa kund, vid beställning under 200:- tillkommer en extra hanteringsavgift på 79:-

Välj JA för att gå vidare med din beställning. Välj NEJ gå tillbaka och komplettera din beställning eller för att spara ordern till senare tillfälle.

Kvalitet
Genom ett aktivt och förebyggande kvalitetsarbete ska Lekolar bidra till en bättre miljö och kvalitet i vår omvärld. Till detta hör även en god arbetsmiljö och hälsa för Lekolars medarbetare.

Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel

Vi har sedan starten för över 40 år sedan tillhandahållit produkter till skolan och förskolan. Dessa produkter har under alla år haft en tydlig fokusering på kvalité, miljö och läroplaner.

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi behålla och förstärka förtroendet hos våra kunder, leverantörer och anställda. Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel, och det viktigaste målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Genom ett systematiskt arbete med eventuella klagomål och i dialog med våra kunder, vilket dokumenteras, skapar vi en engagerad och kunnig organisation som ständigt förbättrar vår verksamhet.

Vår viktigaste interna resurs är våra medarbetare. Kompetensutbildning och utveckling av våra medarbetare liksom en stimulerande arbetsmiljö där varje medarbetare känner till våra kvalitets- och miljömål är ett av våra viktigaste områden för att alla medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

Vi väljer våra leverantörer med stor omsorg och med en stark fokusering på att ha ett långsiktigt och brett leverantörssamarbete med tydliga och mätbara kvalitetsmål. Som leverantör till Lekolar är det också oerhört viktigt att man har en verksamhet som både är social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbar.

Lekolars interna kvalitetsarbete

Alla Lekolars medarbetare ska vara medvetna om våra miljö- och kvalitetsmål för vår verksamhet för att kunna bidra till ständiga förbättringar och minska antalet avvikelser. Detta arbete är systematiserat i Lekolars miljöledningssystem som är ISO14001 certifierat. Kvalitetsarbetet är också systematiserat i våra företags kvalitetsledningssystem.

För att nå övergripande mål ska alla anställda arbeta för att:

  • Skapa en hög tillfredsställelse hos kunden.
  • Minska negativ miljöpåverkan.
  • Ha en god arbetsmiljö.

 

För att nå detta ska vi:

  • Följa gällande lagstiftning och krav, samt hålla det vi har kommit överens om med våra andra intressenter.
  • Ständigt sträva efter att leverera våra produkter till förväntad kvalitet och i rätt tid.
  • Fastställa mätbara kvalitets- och miljömål för att ständigt förbättra verksamheten och förebygga kvalitetsbrister och miljöföroreningar.
  • Främja initiativ för Lekolars medarbetare och förbättra sin egen hälsa utanför arbetet.
  • Utbilda och informera Lekolars medarbetare så att man kan följa Lekolars kvalitets- och miljöpolicy.

Kvalitetspolicy >>

ISO 14001 >>

ISO 9001 >>

Glömt lösenord?

Vill du bli kund hos oss?

Du behöver ha ett kundnummer eller organisationsnummer för att handla hos oss.

Registrera mig

Återställ lösenord

Ange din e-post så skickar vi dig ett meddelande med en länk för att välja nytt lösenord.